Zevende Wereldcongres over vermaatschappelijking van zorgen, sterven en rouwen komt naar Brugge

Van 20 tot 23 september 2022 komt het internationale PHPCI-congres (Public Health Palliative Care International) naar Brugge. Gedurende vier dagen ligt de focus op de dialoog tussen wetenschap en burgers rond de vermaatschappelijking van palliatieve zorg en levenseinde.

De dood, lijden en rouw zijn in onze samenleving dikwijls een taboe. Tijdens dit congres wordt mee een oplossing gezocht voor deze realiteit: hoe kunnen meelevende gemeenschappen, zoals Compassionate Brugge, dit taboe helpen doorbreken en ernstige ziekte, mantelzorg, sterven en rouw hoger op de agenda van beleidsmakers zetten. De uitvalsbasis voor dit congres wordt het nagelnieuwe Beurs-, Meeting- en Congresgebouw (BMCC). Tegelijk fungeert de historische binnenstad als decor voor verschillende activiteiten rond deze thema’s.

“De uitdagingen rond ernstige ziekte, mantelzorg, sterven en rouwen gaan verder dan wat gekende, professionele gezondheidszorg soms kan bieden. Daarom zijn we in Brugge rond deze thema’s aan de slag gegaan met het Compassionate City-netwerk van geëngageerde burgers dat we in 2020, samen met de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB/UGent), hebben opgericht,” zegt schepen van Welzijn Pieter Marechal

“Het lokaal bestuur, gezondheids- en welzijnsorganisaties, werkplekken, scholen, geloofsgemeenschappen en buurten hebben de afgelopen maanden de handen in elkaar geslagen om deze thema’s op verschillende plaatsen, organisaties en momenten bespreekbaar te maken. Kwaliteitsvolle zorg ook in de laatste levensfase, staat steeds centraal in de acties die we met Compassionate Brugge ontwikkelen. De expertise die dit congres naar onze stad brengt zal dit alleen maar versterken. Wij kijken ernaar uit dat we als eerste Compassionate stad in België dit congres mogen verwelkomen”, vult schepen van Sociale Zaken Pablo Annys aan.

Vroeger zorgden we meer voor elkaar

De Compassionate Communities-beweging heeft zo dus duidelijk voet aan wal gezet in België. Deze internationale beweging heeft wereldwijd, o.a. in Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk, al succesvol bewezen dat het verbinden van mensen rond ernstige ziekte, verlies en rouw, werkt. We leven met z’n allen langer en zien we bij een steeds hoger aantal mensen aan het levenseinde een lange periode van zorgbehoevende achteruitgang. En het stopt niet: de verwachting is dat het aantal mensen in zo’n situatie zal toenemen, dus ook de nood aan ondersteuning zal nog stijgen. En daarbij ook de druk op de reguliere gezondheidzorg. Professor Joachim Cohen van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde: “Het creëren van compassionate communities is een uitgelezen kans voor onze samenleving om meer verbindend te worden en onze zorg te vermaatschappelijken. Als je weet dat aan het levenseinde een stervende slechts 5% van zijn of haar tijd spendeert aan de zijde van een professionele zorgverlener en de overige 95% alleen of met familie, vrienden, buren, collega’s, … is het erg zinvol om net die mensen de nodige handvatten aan te reiken via compassionate communities om die taak zinvol en kwalitatief op te nemen in plaats van ons enkel te richten op gezondheidszorgprofessionals.”

Compassionate Community: een beproefd model om vermaatschappelijking van zorg te realiseren

Professor Luc Deliens van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde: “Compassionate Communities, waarin de vermaatschappelijking van zorgen, sterven en rouw centraal staat, bieden een antwoord op die prangende noodzaak om burgers, bedrijven, verenigingen, gemeenschappen en hun sociale omgeving opnieuw nauw te betrekken bij ondersteuning van verlies, rouw en zorg aan het levenseinde. We zijn dus heel gelukkig en trots dat we het zevende PHPCI-wereldcongres naar Brugge konden brengen. Dit congres is een unieke kans voor Compassionate Brugge en andere Compassionate communities, zoals de gemeente Herzele, om in overleg te gaan met deze internationale beweging.”

“We zijn zeer trots dat PHCPI ervoor gekozen heeft om hun zevende congres in Brugge te organiseren en dit dan net in het jaar 2022 wanneer het nieuwe Bruges Meeting & Convention Centre haar deuren opent. Het nieuwe gebouw is gelegen in het hart van historisch Brugge. Stap het BMCC buiten en ontdek meteen wat deze bewonderenswaardige UNESCO werelderfgoedstad jou te bieden heeft”, aldus Schepen van Toerisme en voorzitter BMCC Philip Pierins.

Praktisch

Het congres wordt georganiseerd van dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 september 2022 in het BMCC, in Brugge.

Alle info op www.phpci2022.com

Afbeeldingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op 'OK' te klikken of verder te surfen op deze website, verklaart u akkoord te zijn met deze cookies. Klik op 'Meer info' indien u meer wilt weten over het gebruik van cookies. OK Meer info